Skip to Content

Ошибка в вопросе

Вопрос 22: [Вядучаму: зрабіцьпаўзупасля «працах».]
    Ірына Ляшчы́нская піша, што ў сваіх іншых – філасофскіх – працах вядомы ўраджэнец Лейпцыга расчляніў паняцце неабходнасці, вылучыўшы некалькі яе разнавіднасцяў. Адкажыце дакладна: якое слова ў гэтым пытанні мы замянілі?

Ответ: дыферэнц[ыр]аваў.

Комментарий: Готфрыд Вільгельм Лейбніц быў не толькі выдатным філосафам, але і не менш бліскучым матэматыкам, які заклаў асновы дыферэнцыяльнага вылічэння. Гэта дазволіла Ляшчынскай абыграць адно са значэнняў дзеяслова «дыферэнцаваць».

Источник(и): И. Лещинская, «Философия нового времени», часть 1.

Автор: Владимир Осипчук (Пинск – Ереван)

2 + 2 =
Решите этот несложный пример. Вы должны видеть три слагаемых. Если слагаемых два, то прибавьте к сумме 2.